HU EN

Az NP Audit Tanácsadó Kft. mind a magyar számviteli beszámolók, mind a nemzetközi számviteli előírások (IFRS, HGB) szerint összeállított csoportjelentési csomagok hitelesítésével kapcsolatban az ügyfelei rendelkezésére áll, mind egyedi, mind konszolidált beszámolók vonatkozásában.

A könyvvizsgálati részleg szolgáltatásai:

 • Magyar jogszabályok szerint elkészített beszámolók könyvvizsgálata
 • Nemzetközi cégcsoport részeként működő társaságok csoportjelentéseinek összehangolása és könyvvizsgálata
 • Számviteli tanácsadás
 • Nemzetközi számviteli standardok használatára való áttéréssel kapcsolatos szaktanácsadás, az átállás könyvvizsgálati szempontból történő szakmai támogatása

Adótanácsadói szolgáltatásunk alapját a magyar adójogi szabályok és a nemzetközi irányelvek pontos, naprakész és a múltbeli fontosabb változásokra is kiterjedő ismerete képezi. Kiépített nemzetközi kapcsolatainkra támaszkodva ügyfeleinket összetett, határokon átnyúló gazdasági tranzakciókkal kapcsolatban is segíteni tudjuk.

Hosszú évekre visszamenő és széles körű gyakorlati tapasztalatunkra támaszkodva a már megtörtént tranzakciók, lezárt gazdasági események adózási, adójogi kérdéseiben, illetve azok (várható) vizsgálatával kapcsolatos következmények enyhítése ügyében is állunk ügyfeleink rendelkezésére, akár a végrehajtásban való közreműködés révén is.

Adótanácsadási szolgáltatásaink:

 • Általános adótanácsadás
 • Adókockázatokra vonatkozó átvilágítások
 • Adójogi képviselet
 • Transzferár-dokumentáció átvizsgálása
 • Külföldi gazdasági társaságok adóregisztrációja és folyamatos képviselete magyarországi adózási kérdésekben

Könyvelési szolgáltatásunk messze túlmutat azon, hogy ügyfelünk gazdasági tevékenységét a hatályos jogszabályoknak megfelelően rögzítsük és nyilvántartsuk. Minden esetben felmérjük ügyfelünk várható információs igényeit annak érdekében, hogy tevékenységét együttműködésünk ideje alatt a lehető leghatékonyabban tudjuk támogatni.

Természetesen vállaljuk ügyfeleink számára a magyar és a nemzetközi előírások szerinti szokásos könyvvezetési feladatok ellátását is, a szükséges hatósági bevallások (áfa, iparűzési és egyéb adók) határidőre történő előkészítését. Szintén vállaljuk partnereink cégvezetése számára kontrolling jellegű jelentések elkészítését (rendszeresen és ad hoc), az éves beszámoló elkészítését, nemzetközi csoportjelentések összeállítását illetve a könyvvizsgálat támogatását.

Nemzetközi cégcsoportok magyarországi leányvállalatainak könyvelésében is kiemelkedő tapasztalattal rendelkezünk. Nem csak a magyar menedzsmentnek, illetve a magyarországi előírásoknak, hanem a cégcsoporton belülről (a nemzetközi anyavállalattól) érkező számviteli információs igényeknek is meg tudunk felelni. 

Könyvelési szolgáltatásaink:

 • Általános naprakész könyvviteli szolgáltatások (magyar, IFRS, HGB)
 • Bevallások elkészítése
 • Éves beszámoló összeállítása, elkészítése
 • Számviteli politika kialakítása, illetve egyéb kapcsolódó szabályzatok elkészítése
 • Menedzsment kontrolling jelentések előállítása
 • Külföldi könyvelési rendszerekkel történő összehangolás
 • Rendszeres vagy ad hoc kontrolling szolgáltatások

Munkáltató ügyfeleinknek fontos, hogy biztosak lehessenek benne: a munkabér-, és járulékügyek vonatkozásában minden törvényi kötelezettségüknek maradéktalanul megfeleltek. Ez azonban a folytonosan változó szabályozói környezet következtében korántsem olyan egyszerű, mint hinnénk. A munkavállalók, a munkáltató valamint a hatóságok közötti harmonikus kapcsolat kialakítása érdekében kiemelten fontos tehát a szakszerűen, áttekinthetően és határidőre elvégzett bérszámfejtési tevékenység.

Ennek keretein belül vállaljuk a dolgozók be- és kiléptetésével kapcsolatos adminisztratív teendőket, a munkaszerződések előkészítését, áttekintését; az ügyfelünk által szolgáltatott adatok alapján a teljes körű és rendszeres bérszámfejtést (beleértve a bér- és átutalási listákat). Elkészítjük a vonatkozó közterhek bevallási, adatszolgáltatási dokumentumait és a szabadságok nyilvántartását. Végzünk cafeteria tanácsadást, sőt – külön megállapodás alapján – vállaljuk a teljes cafeteria rendszer kidolgozását és működtetését is. Szolgáltatásaink között megtalálható a bérjellegű kifizetéseket érintő közterhekkel kapcsolatos teljes körű tanácsadás, valamint az esetlegesen előforduló munkajogi peres ügyekkel kapcsolatos gazdasági vonatkozású tanácsadás is.

Bérszámfejtési szolgáltatásaink:

 • Munkavállalók be- és kiléptetésének adminisztrációja
 • Munkaszerződési tervezetek áttekintése
 • Teljes körű bérszámfejtési tevékenység
 • Kapcsolódó bevallások elkészítése
 • Cafeteria rendszerek kialakítása és működtetése
 • Munkajogi perekkel kapcsolatos gazdasági vonatkozású tanácsadás

Akár egy vonzónak tűnő befektetési lehetőség, akár saját cégünk értékesítésének szándéka merül fel, elengedhetetlen az alapos pénzügyi-számviteli átvilágítás. Ennek alapján lehet meghatározni a kínálható vételárat, illetve a kérhető eladási árat. Az átvilágítás során fény derülhet az esetleges múltbeli hibákra, szabálytalanságokra, amelyeket utána a szerződéses folyamat során megfelelő módon kezelni kell. Természetesen szélsőséges esetben előfordulhat, hogy az átvilágítás olyan hibákat tár fel, amelyek miatt inkább érdemes visszalépni a tervezett tranzakciótól, hogy megkíméljük cégünket egy súlyosabb veszteségtől.

A saját cégünkre vonatkozó alapos átvilágítás abban is segíthet, hogy feltárjon olyan hibákat, amiket egy önellenőrzési procedúra segítségével, bírságok elkerülése nélkül lehet orvosolni. Ezzel egyes esetekben jelentős megtakarítást is el lehet érni, s megtartható vállalkozásunk „tiszta lapja” a hatóságoknál.

Átvilágításokkal kapcsolatos szolgáltatásaink:

 • Felvásárlásokhoz köthető számviteli, pénzügyi és adózási átvilágítás a vevő részére
 • Cégértékesítéshez köthető átvilágítás az eladó részére
 • Költségcsökkentő, hatékonyságnövelő célzatú átvilágítások
 • Adó-átvilágítás

Az átalakulások kiemelt fejezetét képezik a vonatkozó magyarországi jogszabályoknak, alapos és naprakész ismeretük nélkül nem lehet szabályszerűen levezényelni ezeket a tranzakciókat. A folyamatba könyvvizsgáló bevonása kötelező, ez jogszabályi előírás. Társaságunk vállalja ügyfeleink átalakulási terveinek elemzését és az azzal kapcsolatos tanácsadást, tervezési munkát, a teljes átalakulási folyamat irányítását, vagy – felkérés esetén – az átalakulás során felmerülő könyvvizsgálói teendők elvégzését.

Átalakulási szolgáltatásaink:

 • Átalakulások megtervezése, kivitelezése, irányítása
 • Átalakulási tervek átvizsgálása, optimalizálási tanácsadás
 • Átalakulási vagyonmérlegek, vagyonleltárak elkészítése
 • Átalakulási vagyonmérlegek, vagyonleltárak könyvvizsgálata

A pénzügyi- gazdasági tanácsadás hagyományos területei (könyvvizsgálat, adótanácsadás, könyvelés, bérszámfejtés) napjainkban már nem különülnek el élesen egymástól. Ügyfeleinknek gyakran összetett szakmai tanácsadásra van szükségük annak érdekében, hogy a lehető legjobb gazdasági döntéseket tudják meghozni.

Ennek érdekében a már ismertetett szolgáltatásokon felül egyedi, illetve összetettebb gazdasági jellegű kérdésekben is ügyfeleink rendelkezésére állunk. Például felvásárlásokkal kapcsolatos átfogó tanácsadással, integrált vállalatirányítási rendszerek bevezetésének számviteli és adójogi felügyeletével, kontrolling rendszerek kiépítésének szakmai felügyeletével, cafeteria rendszerekre vonatkozó, illetve egyéb, a profilunkba illeszkedő tanácsadási szolgáltatással, ügyfeleink igényei szerint.

Egyéb tanácsadási szolgáltatásaink:

 • Egyedi, illetve összetett gazdasági jellegű szaktanácsadás
 • Átfogó tanácsadás felvásárlásokkal kapcsolatban
 • Vállalatirányítási rendszerek bevezetésének átvizsgálása, felügyelete
 • Kontrolling rendszerek kialakításának és bevezetésének felügyelete
 • Cafeteria tanácsadás
 • Egyéb gazdasági, számviteli, könyvvizsgálati szaktanácsadás